Gratis download
syng med om håb.

'Tro og Håb og Kærlighed'

Hent noden til salmen 'Tro og håb og kærlighed' som pdf her

Få besøg af Johannes Konstantin Neergaard og lær at synge denne og andre nye salmer

SAGT OM SALMEN

'Tro, håb og kærlighed' blev udvalgt som en af to vindersange ved Himmelske Dage i Roskilde 2022. Bedømmelseskomiteen begrundede deres valg af salmen således:

"Bedømmelseskomitéens opgave var at finde én vindersalme, men man måtte også gerne pege på en mulig nummer to, der kunne noget andet end vinderen. Den mulighed er benyttet ved at anbefale en stramt komponeret og rytmisk medrivende salme, der spørger, om der overhovedet er plads til tro og håb i en senmoderne verden. Svaret er et rungende “ja”, for vi skal glædes over verdens vilde under, og vi skal lade Guds Ord fylde os med ”Tro, håb og kærlighed”, som salmen hedder. Et himmelsk brusende fællesskab i sang giver os håb og ansvar for verden. Tekst og melodi er skrevet af Johannes Konstantin Neergaard.

Forenet i sang
"Tro og håb og kærlighed" er en opfordring til at glædes over verdens vilde under midt i det kaos, vi kan stå i. På imponerende vis får forfatteren i form af tre korte vers skabt en salme, der tematiserer samtidens udfordringer og rummer træk af treenighed.  

Salmens tre vers begynder henholdsvis med et spørgende ”Du”, et svarende ”Jeg” og et inkluderende ”Vi”. Fra spørgsmålet ”hvordan kan man tro, når…”, bevæger salmen sig til den kraft, der udgår fra Kristi lys, og slutter ved kirkens fællesskab i tro og sang. Omkvædet rummer et fællesskabende ”os” og et ”Vi”, der ved Kristi hjælp trodser storm og kaos.

Melodi med kraft og lyst
Melodien er en glad pop-ballade, som reflekterer ”kraft og lyst”, der udgår fra Kristus. I velklingende singer-songwriter stil lader den troen og håbet få vinger og inviterer til at synge for fuld kraft.

Vers-melodien er struktureret omkring en rytmisk sekvens, der gentager sig og afløses af lange toner i omkvædet med ordet "glæde" i toptonen og med "tro og håb og kærlighed" som sangens sidste vægtige ord.

Hér vil fællessang give Himmelske Dages deltagere kraft og lyst til at gå ud og gribe dagen i tro, håb og kærlighed.